Site icon BCM Consultancy

Referenties

Cushman & Wakefield

Asbestinventarisatie | Projectbegeleiding Asbestsanering | Directievoering Sloop

BCM Consultancy heeft voor opdrachtgever Cushman & Wakefield  een gevoelig bedrijfspand in Medemblik gesloopt. BCM Consultancy heeft de opdrachtgever ontzorgt door het gehele traject op zich te nemen. Van asbestinventarisatie  tot en met proces-verbaal van oplevering. Dit project heeft slechts 3 maanden geduurd.

Maastro Clinic

Directievoering sloop

In december 2016 is BCM Consultancy door Maastro Clinic benaderd om directie te voeren bij een specialistische gebouwensloop. Het werk betreft een gedeeltelijke sloop van een bestralingsbunker die nog in gebruik is. De sloopwerkzaamheden zijn noodzakelijk vanwege de aanschaf van een nieuwe protonen scan. Na de sloopwerkzaamheden zal er een nieuwe bunker worden gebouwd. Het sloopwerk is specialistisch te noemen, omdat de te slopen bunker wordt omringd door andere gebouwen waarin het ziekenhuis zijn kerntaken uitvoert.

Jaarbeurs Utrecht

Asbestinventarisaties | Beheersplan

In het Jaarbeursgebouw in Utrecht heeft BCM Consultancy de afgelopen jaren diverse asbestonderzoeken uitgevoerd. Door grote publiekstrekkers, zoals de theatervoorstellingen, is communicatie met de opdrachtgever belangrijk om tot een efficiënt en kwalitatief goed onderzoek te komen. Naast de inventarisatie heeft BCM Consultancy een beheersplan opgesteld van de asbestbronnen die nog aanwezig zijn in het pand. Op deze manier kan elke installateur veilig zijn werk doen binnen de Jaarbeurs.


Endinet

Asbestinventarisatie

Voor netbeheerder Endinet inventariseert BCM Consultancy de middenspanningsstations in de regio Eindhoven. Deze samenwerking verloopt volgens een raamcontract welke begin 2015 is aangegaan. Tijdens de inventarisatie van de stations worden ook de specifieke technische installaties onderzocht op asbest. Dit is specialistisch werk waarbij aandacht voor veiligheid voorop staat. Doordat zowel BCM Consultancy als Endinet flexibel zijn voorloopt de samenwerking voorspoedig.

Mitros

Asbestinventarisatie

Sinds begin 2014 werkt BCM Consultancy op basis van een raamcontract voor de Utrechtse woningcorporatie Mitros. BCM Consultancy wordt met name ingezet voor asbestinventarisaties van mutatiewoningen in de gemeente Nieuwegein. Op het moment dat er een woning leeg komt krijgt BCM Consultancy de opdracht de woning te inventariseren. Door de flexibiliteit van BCM Consultancy wordt dit vaak snel uitgevoerd zodat  woningcorporatie Mitros zo snel mogelijk nieuwe bewoners kan huisvesten en zo min mogelijk huurinkomsten misloopt.

Nationaal Monument Kamp Vught

Asbestinventarisatie

Nationaal monument kamp Vught is een herdenkingsmonument met zowel een binnen- als buitenmuseum. Op het kamp staan diverse soorten gebouwen waaronder barakken. Doordat er aan deze barakken werkzaamheden uitvoert moeten worden is BCM Consultancy gevraagd een asbestinventarisatie uit te voeren. Geen ingewikkeld project, echter wel een met een bijzondere historie en een bijzondere functie.


Sophia Revalidatie Den Haag

Directievoering asbestsanering | Directievoering sloop en terreininrichting

Het gebouw waarin Sophia Revalidatie in Den Haag was gevestigd voldeed niet meer aan de eisen en besloten is om nieuwbouw te plegen en de oudbouw te slopen. Tijdens de asbestsanerings- en sloopwerkzaamheden van de oudbouw werd de opdrachtgever geconfronteerd met veel extra asbesthoudende toepassingen leidend tot hoge meerwerkclaims van de aannemer. De opdrachtgever heeft BCM Consultancy benaderd met het verzoek om het dagelijks toezicht en de directievoering over te nemen. BCM Consultancy heeft de meerwerkclaims kunnen reduceren tot aanvaardbare prijzen. Ondanks dat is het project binnen de gestelde termijn en naar tevredenheid van Sophia Revalidatie opgeleverd.

Koepelgevangenis Haarlem

Asbestinventarisatie | Kostenraming

Ter voorbereiding op de verkoop (2016) van het Rijksmonument, de Koepelgevangenis, heeft het RVOB BCM Consultancy de opdracht gegeven de  gevangenis en opstallen op asbest te inventariseren. Het ontwerp van justitiearchitect W.C. Metzelaar is gebaseerd op het eerdere ontwerp van zijn vader die is toegepast op de koepelgevangenissen in Breda en Arnhem. Naar aanleiding van de asbestinventarisatie is er een kostenraming gemaakt voor de eventuele asbestsanering.

Universiteit Utrecht

Asbestinventarisatie | Diverse advieswerkzaamheden

Voor de Universiteit Utrecht heeft BCM Consultancy een pilot gedraaid ter verkrijging van het complete asbestbeeld in het Buys Ballotgebouw.  Deze pilot is gestart met een deskresearch en aan de hand van de conclusie uit het deskresearch heeft er een Type A inventarisatie plaatsgevonden. Daarna heeft er een asbestsanering plaatsgevonden waarbij BCM Consultancy directie heeft gevoerd waarna voor de overige toepassingen een Type G rapport heeft gemaakt. De samenwerking is de Universiteit Utrecht goed bevallen en ze heeft BCM de opdracht verleend dezelfde werkzaamheden uit te gaan voeren voor het Freudenthal gebouw.    


“De Donken”, Apeldoorn

Asbestinventarisatie | Advies

“Mooiland vind veilig wonen belangrijk. Om de risico’s in beeld te brengen heeft Mooiland een bezitsinventarisatie uitgevoerd. Uit deze bezitsinventarisatie bleek in de complexen “De Donken”, 333 woningen in Apeldoorn dat er een potentieel risico bestond. Mooiland heeft hiervoor BCM ingeschakeld als één van haar co-makers. BCM heeft efficiënt, snel, helder en duidelijk vervolgens een Plan van Aanpak gepresenteerd op basis waarvan Mooiland de beslissing kon nemen om de toepassing te fixeren. Vervolgens heeft Mooiland met assistentie van BCM de bewoners geïnformeerd op informatieavonden. “

Adrianaplein, Rotterdam

Asbestinventarisatie | Projecleiding Asbestsanering | Assistentie directievoering Sloop

In opdracht van Woonstad Rotterdam heeft BCM Consultancy B.V. het woonblok bij het Adrianaplein geïnventariseerd. Dit woonblok betreft 90 woningen en is gepland om in 2015 gesloopt te worden. BCM Consultancy B.V. zal tijdens de asbestsanering projectleiding voeren voor de opdrachtgever. Tijdens de sloop zal BCM Consultancy B.V. de opdrachtgever assisteren bij de projectleiding. Denk hierbij aan het schrijven van het bestek, aanbesteding etc.

Radboud Universiteit Nijmegen

Asbestinventarisatie | Diverse advieswerkzaamheden

BCM Consultancy is zelf gevestigd op het terrein van het Radboud Universiteit Nijmegen. Gezien de overlap in gebouwen en organisatiestructuur is BCM Consultancy ook hier de vaste huisadviseur. Alle werkzaamheden die uitgevoerd worden bij de Radboudumc worden ook door ons verricht bij de Universiteit Nijmegen. Echter maken de Universiteitsspecifieke randvoorwaarden de projecten tot aan andere uitdaging. Denk hierbij aan het doorfunctioneren van de Campus, de verschillende proeven en onderzoeken (magnetisme, straling e.o.). Een project nabij Tsunami-onderzoek heeft andere voorwaarden dan projecten nabij proeven met hersensturing of astronomie.


Radboud UMC

Asbestinventarisatie | Diverse advieswerkzaamheden

Vanaf de oprichting van het adviesbureau is BCM Consultancy de huisadviseur van het Radboudumc. Al decennia wordt BCM Consultancy betrokken bij vroegtijdige planvorming voor herinrichting en totaalsloop. Dit omdat er vele ziekenhuisspecifieke (technische) randvoorwaarden bestaan in projecten. Het doorfunctioneren, zorgvoorwaarden en praktische zaken (bijv. trillingen nabij Neurologie is zeker niet toegestaan) maken projecten tot een uitdaging. BCM Consultancy behartigd alle asbest- en sloopgerelateerde projecten (van planvorming, bestek/aanbesteding t/m directievoering). Daarnaast heeft het Radboudumc veiligheid hoog in het vaandel staan. Een onderdeel van veiligheid is de aanwezigheid van asbest in de oude gebouwen.

Voormalig CBS kantoor, Voorburg

Asbestinventarisatie | Projectleiding asbestsanering

Het voormalig CBS-kantoor, gelegen aan de Prinses Beatrixlaan in Voorburg, is op het moment het grootste leegstaande kantoorpand in Nederland met een bruto vloeroppervlak van 59.650 m². Het pand is gebouwd in 1974, de tijd dat asbest zijn hoogtijdagen vierde. Het voormalig CBS-kantoor staat binnen de gemeente bekend als een tikkende “asbestbom”. Een interessant project voor BCM Consultancy, om zowel te inventariseren als het begeleiden van de asbestsanering.

Woonstad Rotterdam

Asbestinventarisatie | Projectleiding asbestsanering | Projectleiding Sloop

Woonstad Rotterdam is een van de grotere woningen corporaties in Rotterdam. Met een beheer van ongeveer 45.000 woningen en daarnaast ongeveer 1500 bedrijfsruimten misschien een van de grotere corporaties van het land. Woonstad is een opdrachtgever waar BCM Consultancy al enkele jaren mee samenwerkt. Variërend van mutatiewoningen tot grote complexen, maar ook variërend van het inventariseren tot aan projectleiding sloop.


Voormalig Europol, Den Haag

Asbestinventarisatie | Projectleiding asbestsanering

Het pand aan de Raamweg te Den Haag is een voormalig schoolgebouw afkomstig uit het jaar 1910. Nadat het Rijk het pand over kocht, is het omgebouwd als onderkomen voor Europol. Interessant aan het pand is het feit dat het steunt op restanten van een Duitse bunker uit de Tweede Wereldoorlog. BCM Consultancy heeft het gehele pand geïnventariseerd op asbest. Daarnaast is de sanering begeleidt. Door de vele verbouwingen aan het pand is het een divers project geworden. Toch heeft het gehele project slechts 1,5 maand geduurd.

Hoogspanningsstations Enexis

Asbestinventarisatie

Voor opdrachtgever Enexis Noord heeft BCM Consultancy tal van hoogspanningsstations en trafo’s geïnventariseerd. Daarnaast zijn er veel kantoren onderzocht, waaronder het hoofdkantoor in Zwolle. In de hoogspanningsstations zijn over het algemeen kleine, typische asbesttoepassingen aangetroffen. Denk aan meszekeringen en pakkingen. Het werken in de buurt van hoogspanning is een bijzondere manier van werken. Hierbij horen goede instructies en goede begeleiding. Iets wat Enexis goed heeft verzorgd.

Mooiland

Asbestinventarisatie

Woning corporatie Mooiland heeft ruim 27.000 woningen in eigendom, verspreid over 135 gemeenten in Nederland. Daarmee behoort Mooiland tot de 20 grootste corporaties van Nederland. Het werk wat BCM Consultancy voor Mooiland uitvoert is divers. Denk bijvoorbeeld aan de inventarisatie van een mutatiewoning of aan de inventarisatie van een geheel wooncomplex. “Echt thuis” is de slogan die Mooiland hanteert, hier probeert BCM Consultancy aan bij te dragen.


Máxima Medisch Centrum 

Asbestinventarisatie

Het Maxima Medisch centrum heeft twee vestigingen in het zuiden van het land, in Eindhoven en Veldhoven. BCM Consultancy heeft enkele gebouwen van het ziekenhuis geïnventariseerd voorafgaand aan de sloop en renovatie van deze panden.

Valkensteyn, Rotterdam

Asbestinventarisatie | Projectleiding asbestsanering | Projectleiding Sloop

In opdracht van Woonstad Rotterdam heeft BCM Consultancy in 2010 het flatgebouw Valkensteyn geïnventariseerd. Na de inventarisatie heeft BCM Consultancy het sloopbestek geschreven en projectleiding gevoerd over de asbestsanering en de gehele sloop. Dit is een van de grotere sloopwerken die in deelgemeente Charlois heeft plaatsgevonden.

TU Eindhoven

Asbestinventarisatie | Projectleiding asbestsanering

BCM Consultancy heeft in het verleden al diverse werkzaamheden voor de TU Eindhoven uitgevoerd. De meest bijzondere is wel het “Ceres gebouw”. Dit is het voormalige ketelhuis van de gehele TU Eindhoven. Dit gehele project heeft ongeveer een half jaar geduurd, inclusief asbestsanering. BCM Consultancy heeft het pand geïnventariseerd en bovendien de projectleiding bij de asbestsanering verzorgd.


Amphia Ziekenhuis

Asbestinventarisatie

Het werken voor organisaties uit de Zorg branche is specialistisch werk. BCM Consultancy heeft heel  ervaring op dit gebied. Voor het Amphia ziekenhuis heeft BCM Consultancy de volgende locaties geïnventariseerd; locatie Langendijk in Breda, locatie Molengracht in Breda,  locatie Pasteurlaan in Oosterhout. Door de flexibiliteit van BCM Consultancy en de heldere communicatie met de opdrachtgever is dit een project waar we positief aan terug denken.

Voormalig Central Post

Asbestinventarisatie | Projectleiding Asbestsanering

Voor LSI-projectontwikkeling heeft BCM Consultancy een bijzonder werk uitgevoerd in het Central Post gebouw in Rotterdam. BCM Consultancy heeft de opdracht gekregen een contra-expertise uit te voeren op een eerder uitgevoerde inventarisatie van een ander inventarisatiebureau. Tijdens deze contra-expertise zijn diverse besmettingen aangetroffen. Na overleg met de opdrachtgever en de Arbeidsinspectie is besloten het gehele werk stil te leggen en een gehele nieuwe inventarisatie uit te voeren. Daarna heeft BCM Consultancy de projectleiding tijdens de asbestsanering uitgevoerd.

Invista Industrie, Dordrecht

Asbestinventarisatie

De Lycra fabriek van Invista Industrie bevind zich op het terrein van Du Pont de Nemours in Dordrecht. Het is een enorme fabriek waarin tot voor kort Lycra werd geproduceerd. Lycra is een grondstof die voor de kledingindustrie wordt gebruikt. De vraag naar Lycra is echter fors gedaald, waardoor de productie is stopgezet en de fabriek overbodig is geworden. BCM Consultancy begeleidt de sloop en asbestsanering van deze fabriek. Een uitdagende opdracht op nieuw terrein. De procesindustrie is bijzonder omdat het proces tijdens de asbestinventarisaties door blijft gaan en niet stopgezet kan worden. Hierdoor moet BCM Consultancy rekening houden met strenge veiligheidseisen.


Voormalig CP Kelco

Asbestinventarisatie | Projectleiding asbestsanering | Projectleiding Sloop

Deze voormalig dakleerfabriek is in opdracht van de gemeente Nijmegen geïnventariseerd en gesloopt. Door de komst van de nieuwe stadsbrug is dit een van de vele gebouwen die moest wijken. De gemeente Nijmegen heeft BCM Consultancy de opdracht gegeven om de fabriek te inventariseren, het sloopbestek te schrijven en de projectbegeleiding tijdens de asbestsanering en de sloopwerkzaamheden te verzorgen.

Libanon Tribunaal

Asbestinventarisatie | Projectleiding asbestsanering | Projectleiding Sloop

Door de komst van het Libanon-tribunaal naar Leidschendam is door de overheid besloten het naastliggende kantoorpand te slopen. BCM Consultancy heeft de asbestinventarisatie, het maken van het sloopbestek, de aanbesteding en de projectbegeleiding tijdens asbestsanering en de sloop uitgevoerd.  Het bijzondere aan dit project is het korte tijdsbestek geweest. Eind december 2009 is de opdracht verstrekt en halverwege maart 2010 diende het werk opgeleverd te worden. Door goede en strakke projectleiding is het gelukt het werk 2e week maart 2010 op te leveren.

Hoofdkantoor Smit Tak

Asbestinventarisatie | Projectleiding Asbestsanering

Het voormalige hoofdkantoor van maritieme dienstverlener Smit Tak, gelegen aan de Zalmstraat in Rotterdam, is in opdracht van LSI in 2009 geïnventariseerd. LSI heeft het pand in 2009 aangekocht en heeft BCM Consultancy daarom het asbestonderzoek uit laten voeren en daarna de projectleiding tijdens de asbestsanering laten uitvoeren. In 2012 en 2013 is het pand kaal gesloopt. Het pand is ondertussen geheel getransformeerd tot nieuwe kantoorlocatie.


Bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Exit mobile version