Site icon BCM Consultancy

Sloop werkzaamheden

Sloopwerkzaamheden

Nieuwe methode, vertrouwd resultaat

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de sloopbranche. Duurzaam slopen is een begrip geworden. Hoewel vandaag de dag nog altijd conventioneel sloopwerk wordt verricht, wordt selectief slopen en het scheiden van materiaal – met name door tussenkomst van de overheid – steeds vaker toegepast. Het door haar ingestelde implementatieplan ‘Bouw- en sloopafval’ heeft als doelstelling 90% van de vrijkomende materialen te hergebruiken. Het accent van slopen verschuift dus langzaam van de snelheid waarmee projecten worden uitgevoerd naar de mate van hergebruik van vrijkomende materialen.

Onze werkwijze

Sloopwerkzaamheden zijn gericht op zowel renovatie- als totaalsloop. Bij elk project gaan we uit van de realiteit en zoeken we naar de sloopwerkzaamheden zijn gericht op zowel renovatie- als totaalsloop. Bij elk project gaan we uit van de realiteit en zoeken we naar de meest logische en praktische oplossing. BCM Consultancy ontwikkelt een projectaanpak op maat met een gedetailleerde kostenindicatie. Naar uw wens ondersteunen we op onderdelen of nemen we u de volledige uitvoering uit handen. Wij bewaken nauwgezet de kwaliteit, het budget, de planning en de wet- en regelgeving.


Wat kunt u van BCM Consultancy verwachten?

Voorbereiding

 • Deskresearch
 • Aanvraag vergunningen
 • Stoffeninventarisatie

Advisering sloopwerkzaamheden

 • Kostenraming / Sloopcalculatie
 • Ontwerp Plan van aanpak/bestek, V&G plan en/of sloopveiligheidsplan ontwerpfase
 • Sloopmethode
 • Aan- en afvoerroutes verkeer
 • Directiebegroting
 • Selectie van uitvoerende partijen
 • Verzorging aanbestedingstraject

Uitvoering

 • Toezichthouden/directievoeren
 • Controle planning en uitvoering
 • Kostenbewaking (meer- en minderwerk)
 • Oplevering
 • Evaluatie

Duurzaam slopen

Grondstoffen worden schaarser en storttarieven van ongesorteerd bouw- en Duurzaam slopen betekent dat bijvoorbeeld ramen, deuren, balken, vloerdelen en sanitair aan de bron worden gescheiden en zonder bewerking direct hergebruikt kunnen worden.

De voordelen hiervan zijn:

Tevens speelt “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” een steeds grotere rol.
“Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” betekent ook “Maatschappelijk Verantwoord Slopen”.

Met andere woorden, aandacht voor:


Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.Exit mobile version