BCM Consultancy

BCM Consultancy

Het werken met, en het beheersen van asbest is een gespecialiseerd vakgebied.
Net als sloop en renovaties van gebouwen of objecten vergt dit specialistische kennis.
Continu veranderende wet- en regelgeving en specifieke omstandigheden op locatie maken
het noodzakelijk om met een deskundige partner in zee te gaan. 
BCM Consultancy kan voor u die partner zijn.

Onze diensten

Asbestinventarisatie

Wanneer er tijdens een inventarisatie asbest wordt aangetroffen is het belangrijk de juiste vervolgstap te maken. Is het nodig over te gaan tot sanering of volstaat een beheersplan.

Stoffeninventarisatie

Bij een stoffeninventarisatie wordt in kaart gebracht welke materialen er zich in/aan het gebouw bevinden. En wat er nog met deze materialen kan gebeuren bv. Re-use, Repair etc.

Chroom-6 inventarisatie

Naast asbest is Chroom-6 ook een stof die schadelijk is voor mens en milieu wanneer deze wordt blootgesteld. BCM Consultancy doet deze onderzoeken met een XRF-scanner en is hiervoor vergund volgens ANVS.

Sloopwerkzaamheden

Circulair slopen is een begrip geworden. Hoewel vandaag de dag nog altijd veel conventioneel sloopwerk wordt verricht, wordt selectief slopen en het scheiden van materiaal – steeds vaker toegepast.

Specialisatie meer-minderwerk

BCM Consultancy is in staat om begrotingen op een snelle en doeltreffende wijze te ontleden en kan direct zien of aangeboden begrotingen correct zijn. Dit geldt ook voor de controle op meer- of minderwerk.

BCM Base

U kunt uw project volgen vanaf uw eigen locatie door in te loggen in onze BCM-base. Hierin staan diverse voor u relevante gegevens/documenten. Ook na afronding van het project blijven de tekeningen, rapporten en specificaties up-to-date beschikbaar.


Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.