Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie

BCM Consultancy een gecertificeerde en deskundige partner

Continu veranderende wet- en regelgeving en specifieke omstandigheden op locatie maken het nodig om met een deskundige partner in zee te gaan. Bovendien is het werken met, en het beheersen van asbest een gespecialiseerd vakgebied. BCM Consultancy is een  gecertificeerde organisatie en kan het gehele traject begeleiden. Van de asbestinventarisatie tot en met het proces-verbaal van oplevering.

Uw situatie is ons uitgangspunt en hier gaan we zorgvuldig mee om. Of het nu gaat om een museum, een penitentiaire inrichting, een ziekenhuis, universiteit, kantoor, utiliteitsgebouw, of een particuliere woningen ieder project vergt een andere aanpak. Door onze jarenlange ervaring past BCM Consultancy zich hier moeiteloos op aan en leveren we voor ieder project maatwerk op. Wanneer er tijdens een inventarisatie asbest wordt aangetroffen is het belangrijk om de juiste vervolgstap te maken.

Projectmanagement

Is het nodig over te gaan tot sanering of volstaat een beheersplan? Op deze vragen adviseert BCM Consultancy u graag. We gaan uit van de realiteit en proberen daar een logische en praktische oplossing voor te vinden. Geen standaardmethodiek, maar een op uw situatie toegesneden projectaanpak of beheersplan met een gedetailleerde kostenindicatie.

BCM Consultancy kan de volledige projectmanagement voor u verzorgen of ondersteunen bij bepaalde onderdelen van het project. Zoals het budget, kwaliteit, de planning en de wet en regelgeving zijn onderdelen die we graag voor u bewaken.

Wat kan BCM Consultancy voor u doen met betrekking tot asbest?

 • Het uitvoeren van een asbestinventarisatie conform huidige wet- en regelgeving
 • Het uitvoeren van een risicoanalyse conform NEN 2991
 • Het nemen van luchtmonsters 
 • Het opstellen van een risicobeheersplan
 • Het opstellen van een plan van aanpak en bestek
 • Het opstellen van een V&G plan ontwerpfase
 • Het opstellen van een kostenraming van saneringswerkzaamheden
 • Het aanvragen van vergunningen
 • Overleggen met belanghebbende partijen
 • Het geven van voorlichting aan belanghebbende partijen
 • Asbestsaneringsbedrijven selecteren
 • Het gehele aanbestedingstraject
 • Toezicht houden of directievoeren over uw project
 • Het controleren van planning en uitvoering
 • Het controleren van vrijgave en oplevering
 • Het online beheren van uw objecten via BCM Base

Wet- en regelgeving

Op de website van het Ministerie van SZW vindt u een overzicht van wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen en circulaires die voor u van belang kunnen zijn. Ook Europese regelgeving en internationale verdragen staan overzichtelijk op een rij. Overige relevante links zijn: www.overheid.nl en www.infomil.nl.


Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.