Duurzaam slopen

Duurzaam slopen

Duurzaam ontmantelen

Het ontmantelen van een gebouw wordt uitgevoerd door bedrijven die hierin zijn gespecialiseerd. Professionele sloopbedrijven voldoen aan de beoordelingsrichtlijn SVMS-007. Hierin staat onder andere dat afkomende materialen duurzaam en gescheiden ontmantelt moeten worden. Dit houdt in dat een zo hoog mogelijk percentage van de afkomende materialen hergebruikt moet worden.

Deze materialen worden duurzaam en gescheiden ontmantelt en teruggeleverd aan de fabrikanten, om hergebruikt te worden in nieuwe materialen van een gelijksoortige toepassing. Vervolgens wordt het gebouw ontmanteld en het afkomende steenachtige materiaal wordt gebroken, waarna het voornamelijk wordt gebruikt als materiaal onder wegen of dijken etc.

Duurzaam ontmantelen levert geld op voor de opdrachtgever. Doordat alle materialen bij de bron gescheiden van elkaar worden, ontmantelt en afgevoerd, ontstaan er zuivere materiaalstromen. Hoe zuiverder een materiaalstroom bij de producent wordt aangeleverd, hoe hoger de opbrengsten.

In de praktijk blijkt dat de totale financiële opbrengsten bij duurzame ontmanteling tussen de 15% en 25% hoger liggen dan bij traditionele sloop van een gebouw.

Besparingen

Bouw- en sloopafval (BSA) dat vrijkomt uit de ontmanteling van gebouwen en/of objecten wordt in sorteerinstallaties gescheiden in waardevolle afvalstromen, zoals puin, hout, metalen etc. Nu wordt 50% van deze afvalstroom weer ingezet als grondstof, 49% wordt gebruikt om weer energie op te wekken en 1% blijft over als residu. Dit geeft al een besparing van 232kg CO2/ton t.o.v. verbranden.

Beton- en metselpuin dat vrijkomt bij de ontmanteling van gebouwen en/of objecten wordt met behulp van puinbrekers verkleint tot puingranulaat van diverse afmetingen. Het eindproduct wordt gebruikt als grondstof voor nieuwe producten en bij de aanleg van dijken, wegen etc. Dit geeft al een besparing van 233kg CO2/ton t.o.v. verbranden.


Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.